بایگانی برچسب‌ها: کافر نقوی

دیوارنویسی و خطرات احتمالی آن !

یک کافر نقوی مشغول نوشتن شعار » آی نقی» بر روی دیوار بود . ابولاشی از آنجا رد می شد صحنه را دید ولی نپسندید ! بنابراین بلافاصله به کلانقری محل رفت و به ابوچماق خبر داد که یک نفر مشغول شعار نویسی است ، عجله کن که بیضه ی اسلام در خطر است!

پس هر دو سوار شتر شدند و به سمت محل یاد شده حرکت کردند

ابوچماق گفت: چه می کنی ای گستاخ ؟! این چیست که می نویسی؟آیا امام معصوم ما را مسخره می کنی؟ مگر نمی دانی هتاکان به اعمه ی اطهار تبدیل به سوسک خواهند شد؟

ابوچماق که خون جلوی چشمانش را گرفته بود به تقلید و نیابت از امام معصوم چماق خود را بالا برد تا آن کافر را به دو قسمت مساوی تقسیم کند ، ولی کافر که زیرک تر از این حرف ها بود پا به فرار گذاشت و از دور برای ابوچماق شکلک در آورد !

(شعارنویسی بر روی دیوار و خطرات احتمالی آن)

Advertisements