بایگانی برچسب‌ها: مهدی موعود

به جای مهدی ، نقی ظهور کرد !

سوره ی شاهین نجفی

گمراهان گفتند که مهدی امام موعود است {1}
بگو ایا به چیزی حکم می کنید که علم به ان ندارید {2}
بلکه کسی را امام دانستند که که از مادر زاده نشده {3}
انان را بگو تا ابد بیهوده منتظر بمانید {4}
(اینگونه میگویند در حالی که ) حجت بر حق ما {5}
نقی (ع) {6}
اکنون ظهور یافته {7}
و در هر شهر {8}
یا هر کوی و برزن (حاضر است) {9}
تا از خرافات بازدارد و به حقیقت راهنمایی کند {10}
پس در ایین نقوی {11}
بدعت نگذارید {12}
(و) در این کتاب یاد کن {13}
از شاهین نجفی {14}
انگاه چون ایات ما را شنید{15}
گفت همانا نقی همان موعود بر حق است {16}
پس چون مردم را به حقانیت نقی ندا داد {17}
او را بزرگ گردانیدیم {18}
(و) رب الرپ نامیدیم {19}
و تا ابد درود اهل نقو براوست {20}
صدق الله النقیم و العقیم

چرا شاهین نجفی سوسک نشد؟!

آپلودسنتر آپ98

در گذشته بنابر آموزه های دینی سعی داشتند به ما القا کنند کسانی که به قرآن و امام های شیعه و سایر مقدسات اسلامی توهین کنند گریبان گیر بلایی آسمانی خواهند شد و تبدیل به عقرب و میمون و سوسک و موجودات عجیبی می شوند!
.. برخی از هتاکان هم تبدیل به سنگ می شوند تا درس عبرتی باشد برای سایرین !
و به این روش ما را می ترساندند تا مبادا خدایی ناکرده فکر جسارت به مقدسات اسلامی (بخوانید خرافات اسلامی) به سرمان خطور کند
ولی طی سال های اخیر به لطف تکنولوژی و همچنین بالا رفتن سطح آگاهی بسیاری از مردم جهان می بینم که افراد زیادی دست به انتقاد و افشاگری می زنند یا به قول اسلام گرایان به مقدسات آن ها توهین می کنند و هیچ اتفاق خاصی هم نمی افتد
برای نمونه آقای جونز کشیش مسیحی را ببینید ..
چندین بار بدترین توهین ها را به کتاب آسمانی (!) مسلمانان و ایدئولوژی اسلامی آنان کرد
ولی دیدیم که هیچ صدایی از الله درنیامد و تنها صدایی که شنیده میشد صدای عربده ی مسلمانانی بود که به خیابان ها ریخته بودند و خشمگین تر از الله بی هدف به این سو و آن سو می دویدند …
در آخر هم چند نفر را سلاخی کردند تا الله از آنان خشنود شود و دل امام زمانشان شاد شود !

به تازگی هم خواننده ی یاغی رپ پارسی شاهین نجفی دو آهنگ برای امامان شیعه (مهدی و نقی) خوانده و با حالتی کنایه آمیز سخن گفته و آن ها را به سخره گرفته ،ولی آن ها نیز همانند الله هیچ قدرتی برای دفاع از خود نداشتند و باز هم این بنده های الله بودند که مجبور بودند جور این بت های بی خاصیت را بکشند .

همانطور که پیش بینی می شد واکنش به این موضوع کاملن احساسی و به دور از منطق، همراه با ناسزاگویی و تهدید به قتل بود.

اکنون نیز برخی از مسلمانان که به آن خرافات اسلامی باور دارند این پرسش در ذهنشان شکل گرفته است که چرا شاهین نجفی ها سوسک نمی شوند ؟!!