بایگانی برچسب‌ها: مسلمان زاده

سیر تکاملی من

مسلمان شیعه معتقد > مسلمان پرسشگر> نیمچه مسلمان خداباور > خداباور غیر مذهبی > فاز ناسیونالیستی > شکاکیت بیشتر > اگنوستیک > بیخدا > و اینک نقوی !

Advertisements

واکنش پیامبر اسلام در مقابل یک کافر !