بایگانی برچسب‌ها: دانشگاه تهران

18 تیر

13 سال از 18 تیر 1378 گذشت
و قاتلین و متجاوزین کوی دانشگاه هنوز در کوچه های پس کوچه های سرزمین من آسوده و آزادانه می چرخند
آیا چشمان اشک آلود مادرانی را، که چون پیچک هایی سردرگم در پارک ها روییدند و عکس فرزندان دلبندشان را که به خاک و خون کشیده اید، در دست دارند ندیده اید؟!
آیا هر زمان که چشمان خود را بر هم می نهید صدای ضجه پسران و دختران را از بازداشت گاه های اوین و زندان های مخوف بی نام و نشان نمی شنوید؟

Advertisements