بایگانی برچسب‌ها: آتئیست

گفتگوی یک کافر و یک مسلمان متعصب !

Advertisements

محاکمه ی خدا !

اگر انسان بخواهد خرافی بودن و دروغ بودن دین و خدا را بفهمد بسیار ساده است

1- چرا همیشه این پول و قدرت است که پیروز است ؟

2- چرا این خدا هیچوقت در طول تاریخ از ضعیفان مخافظت نکرده است ؟

3- چرا اینهمه امام و امامزاده هیچ کمکی به ستمدیدگان نکردند و دعاهای آنان بی اثر است ؟!

4- چرا هیچوقت این خدای قادر و متعال نتوانسته یک فردی که دست یا پایش قطع شده را شفا بدهد ؟

5- چرا همه شادی ها مانند رقص و جشن و سکس و شادی بنا به گفته ی ادیان حرام است ولی همه عزاداری ها و مصیبت ها حلال است ؟

6- چرا هیچکس معجزه ندیده است و آنچه از معجزات گفته شده فقط در کتاب ها و خیالات است ؟

7- چرا وقتی کسی را در 5 متر زیر زمین دفن می کنیم باز می گوییم که آنجا بهشتی هست که رودهای عسل و شیر در آنجا جاریست ؟!

8- اگر این خدا مهربان و بخشنده است چرا اینهمه زندگی را سخت کرده ؟

9- چرا یک نفر به نان شب محتاج و دیگری صدها هکتار زمین و ثروت دارد ؟

10- این خدای حسود کینه توز و ضعیف است که می گوید همه چیز به امر اوست ولی نمی تواند خوشبختی را به آفریدگانش بدهد؟

11- به گفته ی سارتر ، این چه خداییست که در موقع نیاز آدمی یا سکوت می کند و یا تشریف حضور ندارد ؟

12- آیا یک سگ یا اسب خاصیتش از این خدای خیالی بیشتر نیست ؟!

13-چرا این خدا ده ها نوع دین درست کرده که همه با هم اختلاف دارند و با همدیگر می جنگند؟

14-چرا بزرگترین جنگ ها و خون ها بین ادیان بوده است ؟ اسلام ، مسیحیت ، یهودیت !

15- چرا کتاب های دینی پر است از داستان ها و چیزهایی که به روشنی جزو خرافات هستند ؟

16-چرا این خدا دو آدم و حوا به صورت جداگانه نیافرید تا هابیل و قابیل مجبور به تجاوز به خواهران خود نشوند؟در نتیجه تجاوز و حرامزادگی از همین خدا و آدم و حوا بود ؟

17- اگر این خدای ادیان ، ضعیف و بیمار و ویانگر نبود نمی گفت که مرا بپرستید و برای من قربانی کنید و دولاراست بشوید؟

18-اگر این خدا قادر و توانا و دانا است چرا یک دنیای بد و پر از جنایت و زلزله و طوفان و حوادث ساخت ؟چرا ناقص است ؟ چرا اینهمه شکنجه؟

20- چرا همیشه علم و دانش برای بشر راهگشا بوده است و نه خدا و ادیان ؟!

سیر تکاملی من

مسلمان شیعه معتقد > مسلمان پرسشگر> نیمچه مسلمان خداباور > خداباور غیر مذهبی > فاز ناسیونالیستی > شکاکیت بیشتر > اگنوستیک > بیخدا > و اینک نقوی !

من یک مرتد هستم !