بایگانی ماهانه: مِی 2012

من و دیکتاتور معظم !

من یک مرتد هستم !

به جای مهدی ، نقی ظهور کرد !

اسلام دین صلح ؟؟؟؟!

اقتصاد مال خر است !

ماجراهای شاهین نجفی و دایناسورها !!

دلخوش به این مقدار نباشید … !

دلخوش به این مقدار نباشید که فقط گرانی می آوریم، قبضِ برق و آب را هزار برابر می‌کنیم، دزدی و اختلاس را بطور گسترده سازماندهی می‌کنیم. نا امنی ایجاد می کنیم. فقر را به همه جا می کشانیم. تجاوز ها را گروهی می کنیم. بیکاری را همه گیر می کنیم. اعتیاد را همگانی می‌کنیم
دلخوش به این ها هم نباشید،ما شما را به درجه حیوانیت ‌ می رسانیم !

سوره ی شاهین نجفی

گمراهان گفتند که مهدی امام موعود است {1}
بگو ایا به چیزی حکم می کنید که علم به ان ندارید {2}
بلکه کسی را امام دانستند که که از مادر زاده نشده {3}
انان را بگو تا ابد بیهوده منتظر بمانید {4}
(اینگونه میگویند در حالی که ) حجت بر حق ما {5}
نقی (ع) {6}
اکنون ظهور یافته {7}
و در هر شهر {8}
یا هر کوی و برزن (حاضر است) {9}
تا از خرافات بازدارد و به حقیقت راهنمایی کند {10}
پس در ایین نقوی {11}
بدعت نگذارید {12}
(و) در این کتاب یاد کن {13}
از شاهین نجفی {14}
انگاه چون ایات ما را شنید{15}
گفت همانا نقی همان موعود بر حق است {16}
پس چون مردم را به حقانیت نقی ندا داد {17}
او را بزرگ گردانیدیم {18}
(و) رب الرپ نامیدیم {19}
و تا ابد درود اهل نقو براوست {20}
صدق الله النقیم و العقیم

چرا در اسلام حق زن نصف مرد است؟!

آپلودسنتر آپ98

آیا این لیاقت ماست؟!

آپلودسنتر آپ98