بایگانی ماهانه: مه 2012

من و دیکتاتور معظم !

من یک مرتد هستم !

به جای مهدی ، نقی ظهور کرد !

اسلام دین صلح ؟؟؟؟!

اقتصاد مال خر است !

ماجراهای شاهین نجفی و دایناسورها !!

دلخوش به این مقدار نباشید … !

دلخوش به این مقدار نباشید که فقط گرانی می آوریم، قبضِ برق و آب را هزار برابر می‌کنیم، دزدی و اختلاس را بطور گسترده سازماندهی می‌کنیم. نا امنی ایجاد می کنیم. فقر را به همه جا می کشانیم. تجاوز ها را گروهی می کنیم. بیکاری را همه گیر می کنیم. اعتیاد را همگانی می‌کنیم
دلخوش به این ها هم نباشید،ما شما را به درجه حیوانیت ‌ می رسانیم !